GŴYL FAWR ABERTEIFI 2017

Gŵyl ddiwylliannol Gymraeg flynyddol tref Aberteifi yw’r  Ŵyl Fawr - wythnos lawn o weithgaredd yn cynnwys cerddoriaeth, barddoniaeth a dawns.

Sefydlwyd yr Ŵyl yn 1952 fel Eisteddfod lled-genedlaethol – man canol rhwng Eisteddfodau bach lleol a’r Eisteddfod Genedlaethol. Yn 2017 cynhelir yr Ŵyl yn Theatr Mwldan a Chastell Aberteifi.

Mae’r Ŵyl yn dechrau ddydd Sadwrn gyda Seremoni Gyhoeddi yng Nghastell Aberteifi . Nos Fawrth a Nos Iau ceir cyfle i weld talent lleol ar ei orau gyda pherfformiad o sioe gerdd Gymraeg gan griw CICA sef plant a phobl ifanc y cylch. Nos Fercher daw beirdd at ei gilydd yng Nghastell Aberteifi i gystadlu yn Nhalwrn y Beirdd. Nos Wener a dydd Sadwrn daw cystadleuwyr o bell ac agos i gystadlu yn yr Eisteddfod sydd yn cynnwys cystadlaethau cerdd, llefaru a dawns - mae’r uchafbwyntiau yn cynnwys seremoni cadeirio’r Bardd a chystadleuaeth y Rhuban Glas i brif unawdwyr yr Ŵyl. Daw’r Ŵyl i ben ddydd Sul gyda oedfa boreol a Chyngerdd Cloi’r Ŵyl gyda’r nos.  

 

Gŵyl Fawr Aberteifi is Cardigan’s annual Welsh language festival which involves a week-long celebration of music, verse and dance.

The festival was first established in1952 as a semi-national Eisteddfod  - a stepping stone for competitors between local Eisteddfods and the National Eisteddfod.   

In 2017 the Festival will be held at Theatr Mwldan and Cardigan Castle.

The Festival kicks off on the first Saturday with a formal proclamation ceremony held at Cardigan Castle. Tuesday and Thursday evenings are an opportunity to showcase local talent as children and young people (members of CICA) perform a Welsh language musical at the theatre. Wednesday evening focuses on poetry with local bardic teams battling it out in verse. Friday and Saturday feature the main event – the traditional Eisteddfod with individuals, groups and choirs travelling to the event from far and wide to compete in a variety of competitions including singing, folk dancing and recitation. Highlights include the Chairing of the Bard ceremony and the Blue Riband competition for the Festival’s champion soloists.  The Festival comes to an end on the Sunday with a morning service followed by a Grand Concert on the Sunday evening

 

DYDDIADYR YR ŴYL / FESTIVAL DIARY 

 

 

Seremoni Cyhoeddi’r Ŵyl / Proclamation Ceremony

Dydd Sadwrn 24 Mehefin - 3yp - Castell Aberteifi

 

Saturday 24 June – 3pm – Cardigan Castle

 

Talwrn y Beirdd

Nos Fercher 28 Mehefin   7.30yh – Castell Aberteifi

Wednesday 28 June – 7.30pm – Cardigan Castle

 

 

Sioe Criw CICA / Musical Show with CICA

Nos Fawrth a Nos Iau 27, 29 Mehefin  - 7.30yh – Theatr Mwldan

 

Tuesday and Thursday 27, 29 June – 7.30pm – Theatr Mwldan

 

EISTEDDFOD

Nos Wener 30 Mehefin a Dydd Sadwrn 1af Gorffennaf  - Theatr Mwldan

Friday 30 June and Saturday 1st July – Theatr Mwldan

 

Cyngerdd Cloi’r Ŵyl/ Closing Concert

Nos Sul 2il Gorffennaf - 7yh – Theatr Mwldan

Sunday 2nd July – 7pm – Theatr Mwldan

 

Am manylion pellach / for further details:  gwylfawraberteifi.com

Browse more shows tagged with: